Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 344235

Dato: 08.02.2022

Innskrenkinger eller restriksjoner på reise ingen Schengen aksepteres ikke