Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 963462

Dato: 21.02.2022

Endringer av frie menneskers bevegelsesfrihet, eller at EU-kommisjonen sine innfall, skal begrense frie menneskers bevegelse, er under en hver kritikk

Jeg er motstander av

EU-Kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen