Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 771151

Dato: 21.02.2022

Forslaget er i konflikt med retten til fritt å kunne reise ut og inn av Norge, og må derfor forkastes."