Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111410

Dato: 21.02.2022

Eg er ikkje samd i innføring av dette, seier eit høgt og rungande NEI!