Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110059

Dato: 21.02.2022

Nei til innføring av endringer. Norge har stemt mot EU 2 ganger og vi ønsker ingen endringer i grenseforordninger.