Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 911375

Dato: 21.02.2022

Jeg støtter ikke dette.