Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 624888

Dato: 20.02.2022

Dette kan dere ikke gjøre. Alle mennesker må få ferdes fritt over alle grenser