Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 275416

Dato: 07.02.2022

Jeg ønsker ikke å ha covid/korona pass! Overvåkning hører ingen steder. Deres galskap har ingen fornuftig løsning! Korona pass stopper ikke smitte, en bare viser hvem som har tatt vaksine og hvor mange. Folk får smitte etter 4 doser med vaksinen! Jeg velger selv over min kroppen om den skal kjempe naturlig selv med virus eller jeg vil ha vaksine! Nok er nok!!!