Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103538

Dato: 21.02.2022

Jeg er IKKE for EU Kommisjonens forslag til endringer i grenseforordningen!