Høringssvar fra Elisabeth Leira Dalseth

Dato: 21.02.2022

Nei til koronapass og tvangsvaksinering sv barn