Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 468345

Dato: 15.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.