Høringssvar fra Anonym

Dato: 08.02.2022

All endringer av loven som strider mot grunnloven bryter med Norsk lov.

Det er fri ferdsel i Norge, og ingen andre lover kan trumfe og gå over grunnloven.

Grunnloven beskytter innbyggere mot drastiske og forhastete avgjørelser, derfor er grunnloven her.