Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 959168

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei til endringer i grenseforordningen som etter mitt skjønn vil føre til større grad av maktutøvelse og kontroll.