Høringssvar fra Trond G Berg

Dato: 21.02.2022

Vedrørende EU-Kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/399 om bevegelsen av personer over grenser (grenseforordningen).

Norge er ikke medlem av EU å bør heller ikke gå inn for dette forslaget.