Høringssvar fra Eva Ferret

Dato: 21.02.2022

NEI til koronapass!!

Dette forslaget kan ikke godtas! Dette har ikke lenger med helse eller sikkerhet å gjøre, men kun kontroll og maktovergrep som bryter med våre rettigheter som frie mennesker.

Skjerping av kontroll på grenseoverganger i Norge skal ikke gjennomføres med korona som årsak! Vi er heller ikke EU-medlemmer og den kommisjonen har ingen myndighet i Norge!

Vi vet nå at SARS-COV-2 og alle dets mutasjoner ikke representerer noen helserisiko for mennesker med mindre de har totalt fraværende immunforsvar.

Vi vet også at de såkalte "vaksinene" ikke stopper smittespredning uansett om man er "uvaksinert", "delvaksinert" eller "fullvaksinert inkl. boostere"! Således er et koronapass bare et verktøy til segregering, noe INGEN med vett i behold vil godta!

Vi er frie borgere av kongerike Norge, og er fullt utstyrt med Norsk pass til passering av landegrenser!