Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106675

Dato: 21.02.2022

Jeg er uenig i forslaget, og ber om at det forkastes.