Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 745171

Dato: 21.02.2022

Dette må, forkastes. Dette er ikke akseptabelt.