Høringssvar fra Jane Sæbye

Dato: 21.02.2022

Jeg er imot!