Høringssvar fra Jonn Erik Ellingsen

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget bryter med Grunnloven paragraf 106.

Med referanse til punkt 2 i høringsnotatet er erfaringene fra covid-19 etter informasjon jeg har funnet, at covid-19 som virus aldri er isolert. Dette betyr at grunnlaget for forslaget faller bort.

Dette forslaget må ikke gjennomføres.

Jonn Erik Ellingsen