Høringssvar fra Jonny Johansen

Dato: 04.02.2022

Dette forslaget stemmer jeg nei på. Ønsker ikke noen form for skjerpet regelverk, og ser ingen grunn til å endre regelverket i grenseforordningen da dette bare gir strengere og innskjerpede krav til frie mennesker som vårt europeiske samfunn og schengen er bygget opp på. Ønsker fortsatt å beholde den friheten i våres samfunn selv under pandemiske situasjoner eller kriser også i framtida