Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 884332

Dato: 21.02.2022

Et klart NEI til endringer i grenseforordningen med utvidet overvåking og maktkontroll