Høringssvar fra Anders Blomberg

Dato: 21.02.2022

Jeg er helt uenig i forslagene.

Det er umenneskelig og strider mot friheten vår og bli tvunget til å legitimere oss med et slikt segregeringspass.

Våre kropper er våre. Jeg bestemmer over meg selv.

Ingen skal kunne tvinge på oss disse injeksjonene.

Når dere bl.a skriver at man kan gi en arbeidstaker fri uten lønn dersom man ikke vaksinerer seg, så har dere tråkket over en grense som er så alvorlig at det burde vært straffbart og gjennomføre. Det er så man ikke tror sine egne øyne når noe så surrealistisk blir presentert for oss!

Det får være opp til enhver hva man velger å la seg injisere med av disse såkalte vaksinene, som ikke virker.

Hva vil skje med alle de som har fått alvorlige bivirkninger? Dere har skrevet under på klausulene til vaksine produsentene om at de fraskriver seg alt ansvar i forhold til senskader og død.

Et hvilket som helst fornuftig menneske må jo få opp en alarm når dette er er faktum?

Alt det dere skriver i forslagene deres handler ikke om folks helse.
Alt dreier seg kun om makt, penger og kontroll.

Våkne opp fra deres massesuggesjons dvale og ta de rette beslutningene, som er til det beste for oss frie mennesker i et demokratisk Norge.

Dere må aldri glemme at dere er valgt av oss, folket for å styre landet vårt.

Dere er ikke satt på tinget for å gjennomføre usosiale og farlige valg som går ut over vår rettssikkerhet og frihet!

Så nok en gang!

Nei til alle forslagene deres.

Mitt liv - min frihet!