Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 722420

Dato: 21.02.2022

Hei!

JØnsker å gi uttrykk for at et "helsepass" eller "Coronapass" er fullstendig uønsket og vil ikke ha noen smittedempende effekt uansett! Det er ingen dokumentasjon på at et helsepass vil fungere, det gir bare en falsk trygghet, og vil bare fungere som et verktøyfor makt! Apartheid og segregering hører ikke hjemme i et demokrati!

Det strider mot grunnleggende menneskerettigheter, man er født fri, og retten til å bestemme over egen kropp er absolutt!!