Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 799222

Dato: 21.02.2022

Høringskastet må forkastes.