Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 972450

Dato: 21.02.2022

Det foreligger store problemer med at bevegelse over grensene skal være knyttet til koronasertifikat. Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. Det bryter med menneskerettighetene, grunnloven og Nürnbergkodeksen. Forslaget viser at innføring og eventuell forlengelse av et slikt koronasertifikat er udemokratisk, uvitenskapelig og rammer alle. Et koronasertifikat er et kontrolltiltak, det segregerer og må stadig fornyes hvilket skaper mange etiske, juridiske, sosiale, medisinske, smittevernfaglige, arbeidsmessige og helsemessige problem.