Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 348265

Dato: 08.02.2022

Nei til koronapass mellom landegrenser og innad i landet. Ønsker ikke segregering.