Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 263495

Dato: 07.02.2022

Dette må avvises.

minner mest om fasisme.

Jeg nektet å la meg undertrykke.