Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 765217

Dato: 21.02.2022

Jeg støtter ikke dette!