Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 502681

Dato: 16.02.2022

Jeg er i mot hele covid- passet, og misliker sterkt det jeg ser regjeringen forsøker å gjøre mot folket.