Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 676481

Dato: 20.02.2022

Nei til mer regulering og overvåking,

og, vi er ikke med i EU.