Høringssvar fra Luise Storch

Dato: 21.02.2022

Nå når covid er klassifisert som en sesonginfluensa så er det ikke noen argumenter for å innføre koronapass.

Det er også veldig høy vaksinedekning i Norge, som tilsier at det heller ikke her trengs å innføre koronapass.

Det har ikke blitt utført en grundig utredning om fordeler og ulemper av bruken av koronapass.

Tvangsvaksinasjon av visse grupper strider mot lov om å bestemme over egen kropp og også Nurnbergkoden som ble innført som en del av demokratiet.

Og på hvilket grunnlag mener regjeringen at det er riktig og lovlig at hvilken som helst arbeidsgiver kan frata lønn til den ansatte basert på helsetilstand og helseopplysninger?

Og hva med de som har fått varige skader av koronavaksinen og da ikke kan ta 2. eller 3. dose, skal de miste sin beveglsesfrihet i tillegg til å ha fått ødelagt livet av en vaksine som fremdeles er i testfasen?
Og er det også lovlig å innføre koronapass for vaksiner som ikke er ferdig i testfasen eller godkjent enda?

Det står at koronapasset er gyldig i 90 dager , pga misbruk. Dette for man ikke helt til å stemme. Hvordan skal et slikt pass kunne misbrukes?
Eller gjelder da disse 90 dager for fremtidige booster vaksiner?

Ved innførelse av koronapasset så tar vi 10 steg tilbake fra vårt demokrati som våre forfedre har kjempet for. De har kjempet for fritt valg, bevegelsesfrihet, frihet til å bestemme over egen kropp og ytringsfrihet og mye mer. Alt dette tar regjeringen fra oss basert på et influensavirus, som i tillegg har lavere dødelighet en den originale influensaen.

Jeg håper at koronapasset blir nøye vurdert og ikke innført.