Høringssvar fra Arne Pedersen

Dato: 17.02.2022

At myndighetene i Norge tar opp dette viser i realiteten at vi er styrt av Europa og ikke har selvbestemmelse. Er dette en innrømmelse av deres diktatoriske ideer? Har myndighetene ønsker om: Segregering av befolkningen? Stigmatisering av befolkning? Å sette til side folkerettslige friheter for å drive maktmisbruk. Hvis dette går igjennom så viser myndighetene sitt egentlige sanne ansikt, fremtidig diktatur gjennom godkjente lover de selv godkjenner. Dette er pill råttent og ondskap på høyt nivå. Myndighetene skal snakke folkets sak.Gjør de det med å godkjenne denne galskapen? De prøver seg med at dette gjøres i de godes tjeneste. Men det er stikk motsatt. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Dette vises gang på gang. Håper det finnes noen gode sjeler igjen på tinget som kan stoppe denne djevelskapen og slutte å gi bort vårt land og rettigheter til mørkets fyrste.