Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231235

Dato: 07.02.2022

Nei til koronapass som

- Bryter med menneskerettighetene og grunnloven

- Er et kontrolltiltak som reduserer friheten vår og øker overvåkning i samfunnet som i gjenn truer personvernet

- Er segregerende

- Er udemokratisk

NEI NEI NEI

Godt forsøk på å gjøre denne høringen meget kryptisk