Høringssvar fra Nils Kjetil Salte

Dato: 21.02.2022

Mener att denne covid kontroll med grensene har hatt liten til ingen effekt bare mye personlig heft og dyre løsninger og personlige tragedier .

så nå har vi prøvd og øvd på hvordan en epidemi er heldigvis så var den som folk nå har erfart og færrest innrømmet lite skadelig og hvis helsesystemet mener dei har lidd så skyldes det nok mer att vi har for dårlig kapasitet

så få bort all kontroll og glem att det var noe som het covid pass