Høringssvar fra Kathrine Hernes Epcot

Dato: 21.02.2022

Nei til kontrollpass, segregeringspass også kalla koroanapass. Ja til frihet! Regjeringa skal beskytte rettighetane til folket, ikkje beskytte oss mot sjukdom og helsevalg me kan ta for oss sjølve.