Høringssvar fra Stefan Appelblad

Dato: 21.02.2022

Jeg er sterkt mot forslaget som nå er på høring og sier NEI til endring i grenseforodningen!

Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlamentets- og rådsfororforordningen (EU) 2016/399 om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).

Skal først grenseforholdene endres, ønsker jeg at vi har denne som modell. Nordisk Råd fra 1951. Jeg er for at det nordiske samarbeidet skal være primært.

https://snl.no/nordisk_lovsamarbeid

Norden skal være fritt.

Mitt ønske er at Norge stemmer NEI til endringen av grenseforordningen.