Høringssvar fra Bjor Bohne

Dato: 21.02.2022

Jeg er imot lovforslaget om endreingene grenseforordningen, og utvidet overvåkning.
Vi er ikke medlemmer av eu og bør derfor ikke tilpasse oss EU-kommisjonens lover