Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 648288

Dato: 20.02.2022

Norge skal absolutt ikke støtte ytterligere innskjerpinger i grenseforordningen slik det beskrives i høringen, verken for ytre eller indre grenser. Å begrunne dette med helse inngir ikke tillit. Her er det helt andre forhold som ligger bak, nemlig kontroll og undertrykkelse av folket. Det vet dere, og det vet også stadig flere nordmenn. Ta til fornuft før det er for sent.

For øvrig viser jeg til høringssvar fra Foreningen Norske Bedrifter for Inkludering, som jeg stiller meg 100 % bak.