Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 774162

Dato: 21.02.2022

Nei, til endringer i grenseforordningen.