Høringssvar fra Svein Roar Engesbak

Dato: 21.02.2022

Jeg sier et rungende NEI. Norge har sakt NEI til EU 2 ganger. Vi er ikke medlemmer av EU, det må ikke regjeringen glemme.