Høringssvar fra Anonym

Dato: 03.02.2022

Nei til coronapass for å passere landegrenser og innad i Norge. Ønsker ikke segregering av mennesker.