Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113831

Dato: 21.02.2022

Forslaget må forkastes.