Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115611

Dato: 21.02.2022

Dette hører ingensteds hjemme i et fritt samfunn, alt for mange prinsipper vi tidligere har tatt for gitt er blitt glemt de siste par årene i nulltoleransens navn.