Høringssvar fra Andre E Milje

Dato: 07.02.2022

Trussel mot folkehelsen? Når skal dette ende, vi må godta å leve med risiko og heller fokusere på individuell frihet. Vi vet at andel eldre i befolkningen øker eksponensielt.

rust heller opp helsevesenet som er forsømt over tiår. Vi vil ikke ha noen flere restriksjoner basert på "folkehelse"