Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183140

Dato: 06.02.2022

Jeg sier NEI til koronapass. Ønsker ikke segregering.

Koronapass bryter med menneskerettighetene.

Koronapass bryter med grunnloven.

Koronapass er udemokratisk.

Koronapss er et kontrollpass og har ingen effekt på hindre smitte/redusere sykdom.