Høringssvar fra Sissel Naustdal

Dato: 21.02.2022

Jeg er sterkt i mot forslaget om endring i grenseforordningen, som legger unødvendige begrensninger på nordmenns bevegelsesfrihet.