Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 178250

Dato: 06.02.2022

Vaksinepass går i mot menneskerettighetene, de oppfordrer til segregering og er kun der for å ha kontroll på menneskene.