Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 291577

Dato: 03.02.2022

Nei. Dette vilikke folket i Norges land ha. Vi har ikke behov for slik kontroll på enkeltmennesker. Vi er et fritt demokratisk land, og det skal vi fortsette være. Norge er heller ikke medlem av EU.

Ann Kristin Lauvås