Høringssvar fra Aud Bente Aaberg

Dato: 04.02.2022

Høringssvar med merknad.

Det norske folk har aldri godkjent at Norge skal være en del av Schengen avtalen. Norske politikere har overkjørt det norske folk over flere år. Vi er født fri og skal leve fritt. Pandemien har ikke eksistert slik som politikerene har profittert. Politikerne har så langt jobbet mot folket og ikke med folket. Politikerne jobber for "New world order". Vi, folket skal bli slaver og bli styrt fra Brussel. Dette vil gjøre vår neste generasjon til slaver fra fødselen av.

Det finnes ingen grunn til å tvinge noen til å teste seg, gå med munnbind eller injisere seg med en "vaksine" som kun er midlertidig godkjent. Alt er frivillig og kun basert på retningslinjer/ anbefalinger/forskrifter, ingen av tiltakene har hjemmel i lov, som er et krav.
Politikerne er i ferd med å gjøre det norske folk til fanger i eget land og i eget hjem dersom koronapass skal tas i bruk og med utvidet bruk. Norge er på veg til å bli det nye "Kina". Det var ikke dette dere "folkevalgte" er satt til å gjøre! Dere skal jobbe for det norske folk. Dette er mot det norske folk. Høringsforslaget må kanselleres da det ikke gagner det norske folk. Vi er født fri, ikke glem dette.

mvh

Aud Bente Aaberg