Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 821358

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei til koronapass mellom landegrenser og innad i landet.

Ønsker ikke segregering.